Dubrovnik Sun PCO
59. HRVATSKI i 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA
(SA 2024)

 

11. – 16. veljače 2024.

Hotel Valamar Lacroma 4*, Dubrovnik

Obrazac prijave za smještaj SA 2024
59th CROATIAN & 19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURE
(SA2024)

 

11 – 16 February 2024

Hotel Valamar Lacroma 4*, Dubrovnik

Accomodation reservation form SA2023